Hoogsensitiviteit positief gebruiken

aerial view photography of woman sitting on blanket while holding mug filled with pink liquid looking sideward
Photo by JESHOOTS.com

HSP’ers genieten extra van positieve en plezierige prikkels, waarderen betekenisvolle contacten en voeren over het algemeen diepgaande gesprekken. Ook zijn ze zich meer bewust van een goede sfeer. Het bewust ervaren van positieve prikkels helpt om negatieve stress af te laten vloeien. HSP’ers doen meer negatieve stress op dan andere mensen, het goed kunnen laten afvloeien van die stress is dus extra belangrijk. Het mooie hiervan is dat hoogsensitiviteit zorgt voor stress en kan de stress ook weer afnemen, het is dus een probleemveroorzaker en een oplossing.

HSP’ers die niet zo goed zijn in stressmanagement hebben bovengemiddeld last van hun hoogsensitiviteit, HSP’ers die daar wel goed in zijn,, kunnen bovengemiddeld genieten van hun ervaringen.

Esther Bergsma heeft in 2019 een onderzoek gedaan onder HSP’ers en hun werkervaringen. Wereldwijd namen 5500 HSP’ers deel, in Nederland waren dat 1500. De meeste HSP ervaren hun inlevingsvermogen als hun grootste kwaliteit. Dit noemden de 5500 HSP wereldwijd als hun talenten:

girl in blue denim jacket reading book beside girl in gray sweater
Photo by Karolina Grabowska
 • Empathie (85%)
 • Betrouwbaar (83%)
 • Verantwoordelijkheidsgevoel (83%)
 • Sterke intuïtie (79%)
 • Goed kunnen luisteren (78%)
 • Open-minded (76%)
 • Zorgzaam (76%)
 • Creatief denken (70%)
 • Aandacht voor detail (70%)
 • Grote geheel zien (69%)
 • Gevoel voor humor (65%)
 • Analytisch vermogen (59%)
 • Organisatietalent (58%)
 • Makkelijk contact maken (53%)
 • Consciëntieus (53%)
 • Verbeeldingskracht (51%)’

Empathie

man assisting person with walker
Photo by RODNAE Productions

HSP’ers hebben over het algemeen heel veel empathie. Als ze naar een film kijken, een ander in de problemen ziet of verwaarlozing of mishandeling van een kind of dier dan voelen ze de pijn van de anderen. Dit inlevingsvermogen maakt dat ze ook heel begripvol zijn, ze voelen zo veel medeleven dat ze kunnen inschatten wat zij zouden willen in andermans situatie en daardoor ook precies weet wat anderen nodig hebben. Mensen vinden het fijn als HSP’ers luisteren want ze voelen zich begrepen door hun, HSP’ers ervaren vaak dat ze andermans zinnen kan afmaken en anderen zich begrepen voelen door hun reacties.
Voor hun is dit de normaalste zaak van de wereld, ze weten niet anders of het is hun hele leven al zo, voor anderen is dit niet zo vanzelfsprekend. Hierdoor krijgen ze vaak warme en dankbare reacties
Ze moeten er wel op letten dat ze zichzelf niet vergeten. Ze gaan zo op in andermans problemen dat ze makkelijk hun eigen grenzen overgaan en hun eigen behoeftes vergeten.

Ze willen helpen

photo of people sitting beside table
Photo by fauxels

Ze zijn erg sociaal, zowel in hun sociale leven als op het werk zijn ze veel bezig met anderen. Ze letten hierbij heel erg op sociale signalen en denken vanuit ieders belangen, daarom nemen ze het vaak voor hun rekening dat samenwerkingen binnen het gezin, groepsopdrachten op school of in het team op het werk soepel verlopen.
Het is voor hun heel logisch om te helpen, dit zit nu eenmaal in hun: ze willen anderen geen verdriet doen. Dit vinden andere mensen een mooie kwaliteit, het zachte karakter van HSP’ers maakt dat ze anderen graag helpen, dat gebeurt helaas steeds minder in deze tijd met vooral veel individualisme.
Ze moeten er wel op letten dat ze nooit iedereen tevreden kunnen houden, ze zijn niet overal verantwoordelijk voor, sommige mensen willen gewoon niet met elkaar samenwerken of zijn nog niet zo ver om hun eigen behoeften opzij te zetten voor andermans behoeften. Ze moeten blijven herinneren dat ze zichzelf niet vergeten in het willen oplossen van problemen, hun eigen behoeften zijn ook belangrijk.

Goede intuïtie

HSP’ers hebben een sterke intuïtie. Dit komt omdat ze veel sensaties, details en informatie opnemen, dit komt niet allemaal bewust binnen maar zorgt ervoor dat ze snel weten wie ze kunnen vertrouwen en wanneer de omgeving veranderd. Ze voelen bijvoorbeeld wanneer hun omgeving giftig wordt en als ze daarnaar luisteren, kunnen ze ingrijpen voordat het iedereen raakt.
Deze onbewuste informatie maakt dat ze vaak niet kunnen verklaren waarom iets wel of niet goed voelt, en het achteraf ook vaak blijkt te kloppen. Veel mensen denken dat ze rationele keuzes maken maar meestal beslissen we onbewust. Als HSP’ers leren naar dat onderbuikgevoel te luisteren, krijgen ze meer zelfvertrouwen.
Ze moeten er we op letten dat hun omgeving soms verwacht dat ze hun gevoel gaan beargumenteren. Dit kan niet altijd en dat hoeft ook zeker niet altijd.

Sterk rechtvaardigheidsgevoel

Dit overlapt de andere eigenschappen een beetje maar sluit ook weer perfect aan. Tijdens onderzoeken met MRI-scans van de hersenen van HSP’ers is aangetoond dat zij meer spiegelneuronen hebben. Deze zorgen ervoor dat ze anderen extra kunnen aanvoelen, dit maakt dat HSP’ers zich sterker verbonden voelen met alles om hen heen. Deze verbondenheid gaat naar mensen dieren en natuur, hierdoor kunnen HSP’ers erg slecht tegen oorlog, geweld, ruzie, verwaarlozing of pesten. HSP’ers voelen alles sterker waardoor ze dus meer zoeken naar begrip, betrokkenheid en zachtheid.

raindrops
Photo by Vlad Chețan

Ze genieten intenser

HSP’ers ervaren alles intenser omdat hun zenuwstelsel extra gevoelig is. Hierdoor ervaren ze verdriet extra intens maar ook de schoonheid van de natuur (de geur pas gemaaid gras of van regen na lange droogte, of het geluid van een vogeltje dat tjirpt), lekker eten, een fijne film of mooie muziek. HSP’ers kunnen ook genieten van de gewone dingen zoals ontbijten in het zonnetje in de tuin met hun partner.

Drang om te ontwikkelen

HSP’ers hebben over het algemeen en drang om zich te ontwikkelen. Dit komt voornamelijk omdat ze een flinke dosis zelfreflectie hebben. Als een project of situatie is afgerond en andere mensen alweer door gaan met het volgende, kijken HSP’ers vaak nog even terug: ‘is het goed gegaan, hoe kan het de volgende keer beter, is iedereen gelukkig met het resultaat?’ Door deze vragen blijven ze continu ontwikkelen en zichzelf verbeteren. Ze moeten alleen opletten dat ze niet in de valkuilen van piekeren en zelfkritiek vallen. Het terugkijken en zelfreflectie maakt dat ze ook aandachtig en zorgvuldig hun werk doen en niet tevreden zijn met een minder resultaat, ze zien snel een foutje in de tekst, een detail in de aankleding of wanneer er in een ruimte iets mist.

HSP’ers zijn creatief

relaxed black woman watching laptop near dog on bed
Photo by Samson Katt

Bij HSP’ers spelen fantasie en creativiteit een grote rol, ze zien niet beter dan anderen maar ze ervaren geuren, kleuren, vormen, sferen en emoties intenser. Dit maakt dat ze anders naar bepaalde dingen kijken waardoor het samenstellen van een team, styleren van een woning, dansroutines hun makkelijker afgaan. Ook kunnen ze zich door de intensiteit makkelijker uitdrukken en op die manier de wereld zoals zij hem zien uitbeelden in schilderen of tekenen, fotograferen en schrijven.
Daarnaast kunnen ze vaak al van te voren de uitkomst van bepaalde keuzes zien en daardoor makkelijker met oplossingen komen. Ze kunnen onverwachte verbanden leggen, vernieuwende ideeën bedenken en met creatieve oplossingen komen.

Inspiratiebron voor anderen

Door alle bovenstaande punten komen mensen vaker naar HSP’ers toe om om raad te vragen en ze voelen zich sneller vertrouwd bij HSP’ers. Ze hebben het gevoel dat ze hen accepteren voor wie ze zijn en durven zich makkelijker open te stellen.
Ook worden HSP’ers zelf heel enthousiast van ideeën, ze kunnen dan ook erg enthousiast en blij worden voor de mensen om hen heen wanneer ze iets nieuws gaan doen.

HSP’ers hebben diepgang

HSP’ers denken vaak diep na voor ze iets doen, ze beslissen iets niet zomaar maar zetten alle opties tegenover elkaar en wegen alle risico’s en kansen tegen elkaar af. Daardoor kunnen ze een verlies voorkomen of een superkans pakken. Juist omdat ze de tijd nemen om alle informatie te verzamelen zijn ze goed instaat om verbanden te signaleren die vaak door anderen over het hoofd worden gezien. Ze denken veel na over de zin van bepaalde dingen, onderzoeken dingen graag en willen veel details weten.

Misschien vind je andere artikelen over hoogsensitiviteit ook leuk:

Hoogsensitiviteit

HSP, stress en burn-out

HSP'ers hebben een grotere kans op stress klachten, overspannenheid en een burn-out. Dit komt door verschillende redenen: Photo by Ketut...
Meer informatie
Hoogsensitiviteit

Hoogsensitiviteit positief gebruiken

Photo by JESHOOTS.com HSP'ers genieten extra van positieve en plezierige prikkels, waarderen betekenisvolle contacten en voeren over het algemeen diepgaande...
Meer informatie
Hoogsensitiviteit

HSP en sociaal leven

Photo by Creative Vix Mensen zijn van nature sociaal, we leven om verschillende redenen in groepen. Hsp’ers geven de voorkeur...
Meer informatie
Hoogsensitiviteit

Hoogsensitieve kinderen

Photo by Trinity Kubassek Je wordt met al je karakterkenmerken geboren, dit zijn introversie/extraversie, dominantie/onderdanigheid en wel of geen hoogsensitiviteit....
Meer informatie
Hoogsensitiviteit

High sensation seekers

High sensation seekers zijn mensen die zich bovengemiddeld aangetrokken voelen tot positieve en spannende prikkels.
Meer informatie
Hoogsensitiviteit

Omgaan met prikkels

Er zijn een hoop mogelijkheden om met overprikkeling om te gaan, deze komen vaak uit een van deze categorieën: leren...
Meer informatie
Hoogsensitiviteit

Ben ik hoogsensitief?

De kans dat je hoogsensitief bent is best groot, 15 tot 20% van de mensen zijn hsp'ers. Hoogsensitiviteit heeft 2...
Meer informatie
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-2"}

Misschien vind je deze boeken over hoogsensitiviteit ook leuk:

Evy