Paardencoaching is erg effectief omdat een paard feilloos voelt waar we onze blokkades hebben zitten. Door middel van mijn vragen en de confronterende spiegel van het paard kom je sneller tot de kern van je problemen. Vanuit hier kan je doorwerken aan je talenten, zelfvertrouwen en doelen.

De meeste werknemers zullen het beste deel van hunzelf op het werk laten zien, eenmaal thuis ploffen ze neer op de bank en zijn ze vaak moe en chagrijnig. Hierdoor kun je onder andere een verslechterde werk/privé balans krijgen, waardoor werknemers tijdens hun werk bezig blijven met thuis en thuis bezig blijven met hun werk. Ook zie je door op de werkvloer sneller wanneer er andere problemen ontstaan bij de werknemer. Als je dit ziet, kun je als werkgever vroegtijdig ingrijpen door middel van coaching en voorkomen dat werknemers uitvallen.

Op deze pagina zal ik uitleggen waarom een externe coach handig kan zijn voor het bedrijf, je werknemers gelukkiger zijn op de werkvloer, welke kosten je een bedrijf kan besparen en waarom je dit zou combineren met paardencoaching.

Waarom heeft het bedrijf profijt van een externe coach?

Gelukkige medewerkers zijn energieke, betrokken en hard werkende werknemers. Wanneer een werknemer goed in zijn vel zit, kan hij het beste uit zichzelf halen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat een gelukkige en tevreden werknemer 40% productiever is.
Hier kan ik bij helpen door middel van (paarden)coaching. Ook zijn er oefeningen die we met de paarden kunnen doen waardoor werknemers leren grenzen te stellen, sterk te staan en andere vaardigheden die ze helpen op de werkvloer, wat weer helpen bij het verbeteren van de werkprestatie.

Wat zijn de kosten van een afwezige werknemer?

Het ‘Trimbos instituut’ heeft onderzocht dat bij ruim een derde van het werkgerelateerd verzuim, werkstress de belangrijkste oorzaak is. De kosten hiervan liepen in 2018 op tot 3,1 miljard euro. De keuze om mij als een externe coach in te huren is een simpele afweging tussen kosten en baten. Het kost veel geld als je werknemer uitvalt of je werknemer niet goed in zijn vel zit door emotionele problemen.
Als de werknemer ziek is, dan kost het volgens het MKB Service Desk (Klik hier voor de bron) € 250,- tot € 400,- per dag door onder andere de verplichte doorbetaling van het loon, de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening.
Als de werknemer nog wel aanwezig is maar niet lekker in zijn vel zit, emotionele problemen heeft of zelfs tegen een burn-out aan zit is hij ook een stuk minder productief.

Indicatie van MKB Servicedesk van de kosten van een verzuimende werknemer, uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van 36.500 euro (CPB, 2020) per dag:

  • Loondoorbetaling: 153 euro
  • Kosten vervanging: 191 euro
  • Omzetverlies tijdens afwezigheid: 43 euro
  • Kosten arbodienstverlening: 10 euro
  • Interne verzuimbegeleiding: 8 euro
  • Totaal verzuimkosten: 405 euro per dag

Waarom hebben medewerkers profijt van een coach?

Coaching helpt bij het vergroten van het zelfvertrouwen en maakt dat mensen gelukkiger zijn. Coaching is heel persoonlijk, waardoor werknemers echt het gevoel hebben dat er naar ze geluisterd wordt. De gesprekken tussen mij en de werknemer blijven vertrouwelijk waardoor werknemers zich veiliger voelen om open te zijn over hun problemen.
Daarnaast stel ik als coach vragen waar ze over moeten nadenken en dat helpt weer bij het doorbreken van negatieve patronen op privé- of werkgebied. Werknemers herkennen hun stemmingen, angsten, onzekerheden en emoties sneller, gedragen ze zich ook relaxter en voelen zich gelukkiger op het werk en in hun privéleven.

Hoe zie je welke medewerkers extra coaching nodig hebben?

Coaching kan voor iedereen goed zijn maar er zijn signalen waaraan je kan zien dat iemand niet lekker in zijn vel zit. Mensen hebben vaak niet eens zelf in de gaten dat er problemen spelen die hun werk of privéleven beïnvloeden. Deze problemen hoeven niet werk-gerelateerd te zijn, maar dit heeft vaak wel effect op zijn of haar functioneren. Je kunt het bijvoorbeeld zien aan:

– Vaker dan normaal een slecht humeur
– Onrustig zijn of gejaagd gevoel
– Meer lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn en schouderklachten
– Felheid/kortaf/snel geïrriteerd (tegen partner/kinderen/collega’s)
– Afnemende concentratie
– Moeilijke communicatie
– Terugtrekken/stiller worden/mensen of taken ontwijken
– Praten over stress
– Vermoeid lijken
– Geen zin om te praten over hoe ze zich voelen
– Geen zin om aan zijn persoonlijke ontwikkeling te werken
– Emotioneler zijn
– Afwezig door malen/wegdromen
– Hij weet niet wat hij wilt
– Praten over slechte nachten
– Veel zuchten
– Vaker fouten maken
– Rebels gedrag
– Piekeren

Het verschil tussen een interne en externe coach

Steeds meer bedrijven zetten coaching in voor hun werknemers. Maar het ene bedrijf kiest voor een interne coach en andere bedrijf een externe coach. Waarom zou je als bedrijf voor het ene of het andere kiezen?
De interne coach is vaak een HR-medewerker, iemand met een coach opleiding of een manager. Vaak is deze persoon een coach naast zijn andere werkzaamheden. Het voordeel hiervan is dat deze persoon veel kennis heeft over het bedrijf en is makkelijk bereikbaar. De coach is namelijk al aanwezig op het bedrijf. De coach kent de werknemers ook al beter en heeft meer mogelijkheden tot observaties, waardoor hij de voortgang makkelijker kan bekijken. Wanneer een werknemer zijn rol binnen een bedrijf wilt begrijpen en verbeteren, is een interne coach geschikter vanwege zijn of haar kennis over de persoon en het bedrijf.
De externe coach (zoals ik) is een gecertificeerde externe coach die meerdere coachopleidingen heeft gedaan en zich gespecialiseerd heeft op coaching. Een externe coach is vertrouwelijker, juist omdat hij geen contact heeft met anderen op de werkvloer en zich focussend op de persoon en niet op het bedrijf. De externe coach staat ook niet onder druk door het bedrijf. Ook ziet de werknemer deze coach niet buiten de sessies om. Bij een externe coach voelt hij zich vrijer om over persoonlijke situaties te praten en vertrouwd de coach over het algemeen makkelijker.
Zowel bedrijven als werknemers vinden een externe coach prettiger: uit een onderzoek bleek dat 59% van de werkgevers een voorkeur had voor externe coaches, terwijl slechts 12% een voorkeur had voor interne coaches. In een Nederlands onderzoek door Unique werd dit ook aan werknemers gevraagd. Ook zij hebben een voorkeur voor externe coaches; 52% had namelijk liever een externe coach, terwijl 38% liever een interne coach had.

Waarom coaching combineren met paarden?

Het voordeel van het werken met paarden is dat paarden door hun vluchtinstinct nog heel dicht bij de natuur staan. Waar mensen graag oppervlakkig blijven en zo veel mogelijk redeneren, leven paarden veel op het onbewustzijn. Voor mensen voeren geld, status en uiterlijk de boventoon waarbij paarden juist leven op gevoel. Als wij meer een voorbeeld nemen aan paarden, dan zouden we minder bezig hoeven zijn moet hoe we ons gedragen en meer met hoe we ons voelen. Hierdoor zullen we beter in contact komen met onze emoties en hebben we meer grip op angsten en andere negatieve gedachten die uit ons onderbewuste komen.
Mensen onthouden en ervaren het meeste door onze zicht, gehoor, gevoel, reuk en smaak. Paardencoaching raakt alle vlakken behalve smaak. De coaching bestaat uit normale coaching waarbij ik veel werk met NLP coching (krachtige persoonlijke ontwikkeling) en gebruik maak van de paarden als spiegel. Wanneer iemand blokkeert of zich niet open kan stellen, geeft het paard daar reactie op, zodat ik weer kan zien wat nodig is om daar doorheen te komen. Ook gebruik ik de paarden vaak als oefening bij bijvoorbeeld leiding geven, grenzen aangeven en andere vaardigheden.

Waarom een samenwerking met mij?

Het is logisch dat je als bedrijf niet zit te wachten op extra kosten bij uitval van je medewerkers en dat je wilt dat medewerkers gelukkig zijn op de werkvloer. Een samenwerking met mij en mijn paarden is verfrissend voor je medewerkers. Ze komen buiten in de frisse lucht, komen dichter tot zichzelf en nemen deze energie ook mee de werkvloer op.
De afspraken zijn makkelijk in te plannen. Via deze link kunnen de werknemers gewoon een afspraak inplannen wanneer het hun uitkomt. Daarnaast ben ik bewust goedkoper dan andere coaches. Ik vind dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om zichzelf goed te voelen. Gemiddeld vragen externe coaches namelijk € 150,- tot € 250,- per sessie aan bedrijven.
Ik vraag €80,- per sessie en wanneer je als bedrijf meerdere sessies per maand af wilt nemen, gaat deze prijs per sessie omlaag.

Niet altijd de oplossing


Als coach mag ik geen diagnoses stellen en bij twijfel verwijs ik door naar een andere zorgspecialist. Paardencoaching kan wel een goede aanvulling zijn naast gesprekken met de psycholoog. Je kunt als bedrijf ook een medewerker direct via de reguliere weg om extra ondersteuning laten vragen bij de huisarts of vervolgstappen maken met een arbo-arts.