Reglementswijzigingen dressuur per 1 april 2016

De nieuwe reglementen zijn online gezet. Als instructeur, wedstrijdruiter en organisator van wedstrijden raad ik aan om deze even door te lezen voor het nieuwe kwartaal begint. Er gaat namelijk best een hoop veranderen, ik hoop dat iedereen zich even inleest zodat op 1 april niemand voor verrassingen komt te staan!

Stukje van de KNHS

———————————————————————————————————————————————

Op 1 april 2016 gaan de wijzigingen voor het dressuurreglement in. Om ruiters, officials en wedstrijdorganisaties zo goed mogelijk te informeren zijn de belangrijkste wijzigingen hieronder samengevat.

BRON; KNHS.NL

Over de reglementswijzigingen en de nieuwe dressuurproeven is al meer geschreven:

Sommige veranderingen zijn al gecommuniceerd, maar voor de volledigheid volgen hier alle wijzigingen samengevat. Het nieuwe dressuurreglement en een volledige opsomming van alle wijzigingen zijn als PDF-bestand te downloaden op de pagina over het dressuurreglement.

1. DE KLASSE BB WORDT EEN OFFICIËLE KLASSE NA 1 APRIL 2016

Om aan de vraag van veel beginnende ruiters en combinaties tegemoet te komen wordt de BB per 1 april 2016 een officiële klasse. De BB is een laagdrempelige en toegankelijke instapklasse, bedoeld om op ongedwongen wijze kennis te maken met de wedstrijdsport en wedstrijdervaring op te doen. De klasse BB is niet verplicht. De voordelen van de BB (je hebt geen startpas of wedstrijdtenue nodig en verenigingen betalen geen wedstrijdafdracht) blijven gehandhaafd.

 • Wat betekent dit voor mij als ruiter?
  Kijk voor meer informatie in het artikel “Vijf vragen over klasse BB en B” van 21 januari 2016. Daar staat alle informatie over de nieuwe klasse BB, de dressuurproeven, de beoordeling en het verschil met de klasse B.
 • Waar wordt in de klasse BB op beoordeeld en wie mogen deze klasse beoordelen?
  De KNHS juryleden dressuur, Bixie juryleden en de FNRS juryleden mogen deze proeven beoordelen. Qua beoordeling zit de BB eigenlijk een beetje tussen F-proef en B-proef in. Bij F-proeven wordt alleen de ruiter beoordeeld en bij B-proeven de combinatie van ruiter en paard, dat wil zeggen dat de manier van bewegen van het paard en hoe de ruiter dit beïnvloed wordt meegenomen in de cijfers.
 • Wat betekent dit voor wedstrijdorganisaties en juryleden?
  De klasse BB wordt per 1 april 2016 beoordeeld door een jurylid. Er wordt een klassement opgemaakt en er zijn prijzen voor de deelnemers. Hiermee is het een officiële KNHS-rubriek, met o.a. de daarbij behorende verzekering voor officials en geldende regels waardoor deelnemers op hun gedrag aangesproken kunnen worden indien nodig. Voor de organisatie van een BB-klasse hoeft geen wedstrijdafdracht te worden betaald aan de KNHS. De KNHS vraagt wedstrijdorganisaties wel om de uitslagen van de BB mee te sturen, zodat het aantal starts in deze klasse bijgehouden kan worden.

2. DE APARTE PROEVEN VOOR PONY’S IN DE CATEGORIE A EN B VERVALLEN

Op dit moment zijn er aparte proeven voor A- en B-pony’s. Zij rijden namelijk de proeven van één klasse lager. Zo rijden A/B-pony’s in de klasse L1 de normale B-proef. Omdat het niveau van de nieuwe klasse BB gelijk is aan de huidige B-proef voor A/B-pony’s, wordt per 1 april 2016 afscheid genomen van de aparte proeven voor A/B-pony’s. De naamgeving van de klasse wordt dan aangepast naar de werkelijke klasse. Voor actieve combinaties met een A/B-pony wordt de wijziging doorgevoerd zodra de wedstrijdresultaten t/m 31 maart 2016 zijn bijgewerkt. Alle combinaties krijgen in maart 2016 een bericht met wat er voor hun persoonlijke situatie verandert.

 • Wat betekent dit voor mij als ruiter?
  In het artikel “Vijf vragen over klasse BB en B” van 21 januari 2016 staat bij vraag 5 extra informatie over de proeven voor A- en B-pony’s, inclusief de winstpuntenregeling.
 • Wat betekent dit voor mij als wedstrijdorganisatie?
  De handicapregeling in het Algemeen Wedstrijdreglement verandert niet. De mogelijkheden voor het samenvoegen van categorieën en het in handicap verrijden van klassen blijven hetzelfde als voorheen.

3. MEER AFWISSELING EN DE EERSTE PROEF VAN DE MAAND VERVALT

Wie nu al wedstrijden rijdt is vast bekend met de proevenkalender. Daarin staat welke proef je in welke maand rijdt. Deze verplichte kalender verdwijnt per 1 april 2016. Er komt wel een voorgestelde proevenkalender waarbij de proeven om de twee maanden wisselen. Ook verdwijnt de verplichte 1e proef van de maand bij wedstrijden die twee proeven uitschrijven. Door het loslaten van de verplichte 1e proef en de proevenkalender is het bijvoorbeeld mogelijk om op selectiewedstrijden en regiokampioenschappen dezelfde proef te rijden als tijdens het KNHS-kampioenschap.

 • Wat betekent dit voor mij als ruiter?
  Je mag beide proeven rijden, of alleen de 1e proef of juist alleen de 2e proef (twee keer dezelfde proef is nog steeds niet toegestaan). Ook het maximaal aantal starts per wedstrijddag per combinatie wijzigt niet. Op een wedstrijddag mag een paard per combinatie tweemaal starten en daarbij voor winst- en/of verliespunten in aanmerking komen. Hierbij worden starts in de afdelingsdressuur, teamdressuur, finalerubrieken en een rubriek voor Kür op muziek niet meegerekend. Hierbij worden hors concours starts wel meegerekend.
 • Wat betekent dit voor mij als wedstrijdorganisatie?
  Bij het aanmaken van het vraagprogramma voor de wedstrijd worden nog steeds automatisch de proeven van de betreffende klasse ingevuld met behulp van de (nieuwe) voorgestelde proevenkalender. Als wedstrijdorganisatie kun je dit overschrijven als je dit wilt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een regiokampioenschap. Deelnemers kunnen zelf kiezen voor welke proef zij inschrijven. In de meeste gevallen zal dit nog steeds voor twee proeven zijn. Het kan echter ook zo zijn dat een deelnemer zich alléén inschrijft voor een tweede proef. Het tweemaal starten in dezelfde proef is niet toegestaan.
 • Kun je nu dan ook 1 klassement opmaken over twee verschillende proeven?
  Nee, dit is niet mogelijk. Over iedere rubriek en dus proef dient een apart klassement te worden opgemaakt.

4. FLEXIBEL STARTEN OP DRESSUURWEDSTRIJDEN

Vanaf 1 april 2016 wordt, net als bij springen en eventing, ook bij dressuur het flexibel starten mogelijk. De promotie- en degradatieregeling zoals opgenomen in het wedstrijdreglement dressuur blijft hetzelfde.

 • Wat houdt het flexibel starten in?
  De promotieregeling die we nu kennen is als volgt. Als je 10 winstpunten hebt, dan mag je promoveren naar een hogere klasse. Bij het behalen van je 30e winstpunt dan ben je verplicht te promoveren (verblijfsklassen uitgezonderd). Promotie vanuit de klasse Z1 naar de klasse Z2, vanuit de klasse Z2 naar de klasse ZZ-Licht en vanuit de klasse ZZ-Licht naar de klasse ZZ-Zwaar is nog steeds niet verplicht. Nieuw is dat een combinatie die promoveert ook nog in de lagere klasse mag starten, totdat hij / zij 5 winstpunten in die hogere klasse heeft gehaald. Bij een stand van 5 winstpunten in de hogere klasse is de promotie definitief en mag je niet meer in de lagere klasse starten.

  Voorbeeld:

  • Een combinatie heeft een stand van L1+12. Op 20 april promoveert de combinatie naar de klasse L2. Deze combinatie mag dan op wedstrijden (ook op één wedstrijddag) uitkomen in zowel de klasse L1 als L2.
  • Op 20 juni is de stand L1+14 en L2+4 en start de combinatie op een volgende wedstrijd in de L1. Dat is nog steeds toegestaan, want in de L2 zijn vier winstpunten gehaald.
  • Op 12 juli start de combinatie op een wedstrijd in de klasse L2, met als resultaat een klassering van L2+5. Vanaf dat moment mag deze combinatie niet meer starten in de klasse L1.
 • In welke klasse moet ik selectiewedstrijden en kampioenschappen rijden?
  De bepalingen voor deelname aan de regio- en/of KNHS-kampioenschappen staan in het betreffende kampioenschapsreglement. Voor deelname aan de outdoorkampioenschappen (Hippiade) geldt het volgende:

  • Een combinatie mag tijdens regio- en/of KNHS-kampioenschappen slechts in één klasse per discipline uitkomen. Dit is de hoogste klasse waarin/het hoogste niveau waarop de combinatie in de periode tussen 1 april 2016 tot aan het regiokampioenschap uitgekomen is.
  • Starten in een hogere klasse/ op een hoger niveau voorafgaand aan het Regiokampioenschap is niet toegestaan.
  • Wanneer gestart is in een hogere klasse/ op een hoger niveau (dit geldt voor reglementaire, onreglementaire en hc-starts) is men niet meer startgerechtigd in de lagere klasse op de kampioenschappen.
  • Voor het indoorseizoen geldt de datum vanaf 1 oktober.
 • Mag je op dezelfde wedstrijd uitkomen in twee klassen?
  Ja, dat mag. Op een wedstrijd mag je, als je flexibel wilt starten, in twee klassen uitkomen. Je mag natuurlijk ook de ene wedstrijd 2 proeven rijden in de lagere klasse en een week later twee proeven rijden in een hogere klasse. Een wedstrijdorganisatie kan wel in het vraagprogramma opnemen dat je tijdens de betreffende wedstrijd maar voor 1 proef kunt inschrijven. Dit is hetzelfde als bijvoorbeeld in het springen ook geldt. Het maximaal aantal starts per combinatie is niet gewijzigd. Voor dressuur geldt dat een combinatie maximaal 2x mag starten (finales, Kür op Muziek en afdelingsdressuur vallen hier niet onder).
 • Betekent het dat je bij weinig deelname en het in handicap verrijden van klassen tegen jezelf uit kunt komen?
  Ja, dat kan inderdaad het geval zijn. Dit is hetzelfde als bijvoorbeeld in het springen ook geldt.

5. HET GEVEN VAN HALVE PUNTEN IS TOEGESTAAN IN ALLE PROEVEN

Vanaf 1 april 2016 mag de jury voor alle onderdelen in alle proeven halve punten geven. Dat is nu ook al zo bij FEI-proeven en geldt straks dus ook voor KNHS-proeven. Op de nieuwe protocollen is daarvoor een extra kolom gemaakt. De hele punten worden genoteerd in de eerste kolom, de halve punten in de tweede kolom. Dat maakt het overzichtelijk en duidelijk en het is makkelijker om de punten op te tellen.

6. VRIJLATEN ZOMERTENUE EN HET DRAGEN VAN REGENKLEDING

Vanaf 1 april wordt het dragen van een zomertenue en het dragen van regenkleding tijdens outdoor dressuurwedstrijden vrijgelaten.

 • Kan ik nu zelf bepalen wanneer ik zonder rijjasje rijdt en ben ik dan ook vrij in wat ik draag?
  Tijdens outdoorwedstrijden is die keuze nu inderdaad aan jou zelf als ruiter. Je bent alleen niet helemaal vrij in welke kleding je draagt tijdens de wedstrijd. De eisen die aan wedstrijdkleding worden gesteld blijven hetzelfde. Kijk daarvoor in artikel 117 van het dressuurreglement.

7. TOEVOEGEN KLASSE ZZ AAN DE AFDELINGSDRESSUUR

Vanaf 1 april wordt de klasse ZZ aan de afdelingsdressuur toegevoegd. Dit is een geheel nieuwe klasse en biedt meer uitdaging voor de afdelingsdressuurteams. Het puntensysteem zoals we kennen van de andere klassen is ook hierop van toepassing. Je vindt dit puntensysteem in artikel 140 van het wedstrijdreglement. Als afdelingsdressuurteam mag je altijd hoger starten dan dat de punten in het reglement aangeven, lager starten mag niet.

 • Wie mogen de afdelingsdressuurproeven in de klasse ZZ beoordelen?
  Niet alle afdelingsdressuurjuryleden mogen de proeven in de klasse ZZ beoordelen. Dit mogen alléén de afdelingsdressuurjuryleden die ook de bevoegdheid hebben om de individuele klassen Z1 en Z2 te beoordelen.
 • Is er ook een Kür op muziek voor viertallen en pas de deux in de klasse ZZ?
  Ja, het is ook mogelijk als viertal of pas de deux een kür op muziek te rijden in deze klasse. De protocollen hiervoor worden gepubliceerd in de app en op de website.
 • Wie mogen de Kür op muziek in de afdelingsdressuur beoordelen?
  Juryleden afdelingsdressuur die ook een bevoegdheid Kür op muziek hebben. Net als voor de reguliere proeven in de afdelingsdressuur klasse ZZ geldt dat, voor de Kür op muziek in de afdelingsdressuur klasse ZZ, dit een afdelingsdressuurjurylid moet zijn met daarnaast de licentie voor minimaal de klasse Z1 en bij voorkeur de licentie voor Kür op muziek.

8. WIJZIGINGEN KÜR OP MUZIEK EN DE BEOORDELING HIERVAN

Vanaf 1 april worden er wijzigingen aangebracht in de beoordeling van de Kür op muziek. De wijzigingen staan in artikel 141 van het wedstrijdreglement dressuur. Er is niets gewijzigd in de verplichte onderdelen.

 • Moet ik mijn Kür op muziek nu ook aanpassen en halsstrekken toevoegen?
  Dit is niet noodzakelijk. De verplichte onderdelen in de Kür op muziek wijzigen niet, je hoeft je Kür dus niet aan te passen. Wel wordt in bijvoorbeeld de klasse ZZ-Licht de halve arbeidspirouette veranderd in een halve pirouette zoals ook gevraagd wordt in de reguliere dressuurproeven. Pony’s klasse Z2 rijden de FEI Kür, Z2-paarden rijden de FEI Junioren Kür en de klasse ZZ-Zwaar rijdt de Young Riders Kür van de FEI. De protocollen komen ook te staan op knhs.nl.
 • In de reguliere dressuurproeven hoef je niet meer halt te houden en groeten, geldt dat ook voor de Kür?
  In de Kür op muziek moet je nog steeds halthouden en groeten bij binnenkomst. Dit is het begin van de Kür, na het halthouden gaat de tijd lopen. Hierin verandert dus niets.

9. VERVALLEN FNRS STARTPAS EN INSCHALING VANUIT DE F-PROEVEN

Door de vernieuwde samenwerking tussen FNRS en KNHS vervallen de regels over de FNRS startpas (de manegestartpas) in alle disciplinereglementen. Met de vernieuwingen in de dressuurproeven vanaf de klasse BB, de nieuwe F-proeven en het herschreven boek “Leer paardrijden met plezier” is er een doorlopende leerlijn gecreëerd. De werkgroepen die zich met deze vernieuwingen hebben beziggehouden hebben daarom besloten dat ook de startgerechtigdheidsbepalingen voor Ruiterpaspoorthouders vervallen. Bij de F-proeven wordt de ruiter beoordeeld. De rode draad in die proeven is dan ook de opleiding van de ruiter. In de KNHS-proeven vanaf de klasse B is de beoordeling paardgericht volgens het scala van africhting. Daar is de rode draad de opleiding van het paard.

 • Ik heb nu een FNRS manegestartpas en rijd in de klasse B dressuur. Ik wil ook na 1 april blijven starten in deze klasse. Wat moet ik doen?
  In dat geval heb je na 1 april een combinatiegebonden startpas nodig. Er is een gelimiteerde startpas (4x starten), een dagstartpas, een maandstartpas, een weekstartpas en een startpas voor 12 maanden. Met deze startpas mag je met dat paard meedoen aan KNHS-wedstrijden in de disciplines dressuur, springen, eventing en endurance. Neem voor vragen contact op met je eigen ruitersportcentrum. De klassering van de ruiter blijft trouwens bestaan. Die wordt ook nu al door de KNHS bijgehouden. Deze klassering komt op persoonlijke titel te staan.
 • Kunnen ruiters dan niet meer wisselen van paard tijdens de lopende periode van de startpas?
  Een startpas is combinatiegebonden en geldt dus voor de combinatie van één ruiter en één paard of pony. Ruiters kunnen dus niet meer wisselen van paard, zoals dat wel kon bij de manegestartpas. Bedenk vooraf dus goed hoeveel gebruik je wilt maken van je startpas. Kijk hier voor alle informatie over de combinatiegebonden startpas voor dressuur.

10. WIJZIGEN EX-AEQUO REGELING

Door de nieuwe dressuurproeven is ook de ex-aequo regeling in het wedstrijdreglement aangepast.

11. BITLOOS RIJDEN TOEGESTAAN T/M KLASSE M2

Vanaf 1 april is bitloos starten voor winstpunten toegestaan t/m de klasse M2. Dat is nu nog de klasse L2. Als wedstrijdorganisaties hun vraagprogramma willen aanpassen o.b.v. deze wijzigingen dan is dit mogelijk. Lees hier meer over bitloos dressuurwedstrijden rijden.

BEKIJK HET DRESSUURREGLEMENT

Alle wijzigingen én het complete nieuwe dressuurreglement is als PDF te downloadenop deze pagina.

BRON; KNHS.NL

Evy