Deborah heeft gister wedstrijd gehad:

Weer wedstrijd gehad! 1 x eerste en 1 winstpuntje? ook 3e van de zomercompetitie geworden.

Evy