Xem en Geralda in de prijzen!

Trots op Xem en Geralda!
Xemmie 2x eerste met 208 & 206,5
Geralda 2x eerste met 184 & 188,5

Evy