1999: Ik loop op het schoolplein en hoor: “Sssst!”, “Pas op, daar komt ze!” Ik zoek snel een rustig plekje op waar ik zitten en dromen. Vroeger was ik nog een enthousiaste spring-in-het-veld maar doe ik niet meer. De bel gaat en we gaan naar binnen. De juf begint te praten: “Ik wil dat Evy en nog twee meiden met mij mee komen.” Iedereen kijkt naar me, ik wordt verlegen en ik loop twijfelend mee. De juf zegt dat er een poëzieboekje rond is gegaan waarin hele lelijke dingen over mij staan geschreven. Waarom werd dit geschreven? Het antwoord was dat ik te gevoelig was.

Mijn ouders hebben veel gedaan om mij te helpen: verschillende trainingen, judo, een maatschappelijk werker. Maar ik bleef moeite houden met sociale situaties. Tot mijn ouders een paard kochten. Paarden hebben een hele andere manier van communiceren. Ze hebben duidelijkheid nodig: nee is echt nee, je moet het voelen in je buik. Je moet sterk maar gevoelig zijn. Daarnaast geven paarden ook troost, je kan met ze knuffelen. Hoe meer ik met paarden omging, hoe sterker ik werd.

Kinderen en jongeren worden tegenwoordig veel geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van leren, emotionele gezondheid en persoonlijke groei. In dit tijdperk van snel veranderende technologie en prestatiegerichtheid is het belangrijk om manieren te vinden om kinderen te ondersteunen bij hun ontwikkeling.
Een innovatieve benadering die aan populariteit wint, is paardencoaching voor kinderen en jongeren. Deze vorm van coaching combineert interactie met paarden met educatieve en therapeutische doelen, en het heeft bewezen aanzienlijke voordelen te bieden op het gebied van leren, mentale gezondheid en persoonlijke groei.


Anders Leren Met Paarden: Spelenderwijs spelling, lezen, rekenen en klokkijken te paard

Een van de opmerkelijke toepassingen van paardencoaching voor kinderen en jongeren is bijles. In plaats van traditionele methoden te gebruiken, is paardencoaching een speelse en snelle manier om vaardigheden zoals spelling, lezen, rekenen en klokkijken aan te leren.
Kinderen krijgen de kans om met paarden te werken terwijl ze lesstof onder de knie krijgen. Dit zorgt voor een stimulerende leeromgeving waarin ze hun begrip van de lesstof kunnen verdiepen en tegelijkertijd hun zelfvertrouwen vergroten.
Het spelen met paarden brengt vaak een gevoel van verwondering en plezier met zich mee, wat leidt tot een positieve houding ten opzichte van leren.

Sterker Staan En Angst De Baas Zijn

Een ander aandachtsgebied binnen paardencoaching is het helpen van kinderen en jongeren om zelfverzekerder te worden en angsten te overwinnen. Het werken met paarden helpt ze om met deze uitdagingen om te gaan.
Paarden zijn super gevoelige dieren die de spanningen makkelijk kunnen overnemen en loslaten. In een veilige omgeving en onder begeleiding, kunnen kinderen hun angsten stap voor stap confronteren.
Ze leren hoe ze obstakels kunnen overwinnen, en hoe om te gaan met hun eigen grenzen. Deze ervaringen dragen bij aan hun emotionele veerkracht en stellen hen in staat om beter om te gaan met verschillende vormen van angst, of het nu gaat om sociale angst, faalangst of andere zorgen.

Mentale Gezondheid & Spiritualiteit

Paardencoaching geeft ook mogelijkheden om de mentale gezondheid van kinderen en jongeren te verbeteren. In een wereld die steeds veeleisender wordt, is erg belangrijk dat kinderen en jongeren leren omgaan met hun emoties en innerlijke rust vinden.
Paardencoaching kan erg krachtig zijn om deze doelen te bereiken. Tijdens sessies gericht op mentale gezondheid leren kinderen en jongeren hoe ze zich bewust kunnen worden van hun emoties en hoe ze ermee om kunnen gaan.
De paarden zijn net spiegels, waardoor kinderen en jongeren hun eigen reacties op situaties kunnen observeren en begrijpen. Naast het bevorderen van mentale gezondheid wordt paardencoaching soms ook geïntegreerd met spirituele exploratie. Spiritualiteit nemen we voor kinderen en jongeren vooral mee als een bron van hoop, troost en innerlijke rust.

Jezelf Zijn En Groeien: Ontdek Je Kracht

Het ontdekken van hun innerlijke kracht en zelfvertrouwen is een cruciaal onderdeel van de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Paardencoaching is een unieke kans om deze aspecten van hun persoonlijkheid te verkennen en te versterken. Tijdens de sessies worden kinderen aangemoedigd om zichzelf te zijn en te groeien op hun eigen tempo. Het werken met paarden stimuleert communicatievaardigheden, zowel verbaal als non-verbaal. Kinderen leren effectief te communiceren met de paarden en begrijpen het belang van duidelijke en consistente signalen. Deze verbeterde communicatieve vaardigheden zijn overdraagbaar naar andere aspecten van hun leven, zoals relaties met familie en vrienden, evenals hun academische en professionele toekomst.

Bovendien helpt paardencoaching kinderen om beter om te gaan met weerstand en uitdagingen. Het werken met paarden kan soms frustrerend zijn, omdat paarden hun eigen wil hebben. Dit leert kinderen om geduldig te zijn, door te zetten en creatieve oplossingen te vinden voor problemen. Dit zijn waardevolle levenslessen die hen zullen helpen bij het navigeren door de complexiteit van de wereld om hen heen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 10-1024x1024.png

Vriendschappen & Familie

Paardencoaching draagt bij aan het versterken van vriendschappen en familierelaties bij kinderen en jongeren door middel van respect, teamwork en empathie, aangeleerd via interactie met paarden. Het helpt kinderen sociale vaardigheden te ontwikkelen, inclusief het omgaan met verlegenheid en peer pressure in vriendschappen.

In samengestelde gezinnen biedt paardencoaching ondersteuning bij het opbouwen van stabiele familierelaties. Het benadrukt het belang van begrip en geduld in deze processen. Ook wordt er aandacht besteed aan de impact van herhaalde verhuizingen op kinderen en hoe hiermee om te gaan.

Daarnaast richt coaching zich op het omgaan met ruzies, pesten, eenzaamheid, verlies, en veranderingen in het gezin. Het leert kinderen samenwerkingsvaardigheden, hoe ze grenzen kunnen stellen en beslissingen kunnen nemen die bij hun waarden passen.

Wil je hier nu meer over lezen?

Ik heb een speciale website gericht aan mijn coachingskwaliteiten. Het verschil tussen volwassenen, jongeren en kinderen en ook de specifieke hulpvragen.
Lees hiervoor verder op www.EvyLianne.nl