Nee zeggen, je standpunt duidelijk maken, je grenzen aangeven, omgaan met kritiek…. In het dagelijks leven komen we veel situaties tegen waarin het goed is voor onze mening op te komen. Deze situaties kunnen in meer of mindere mate spanning en onzekerheid opleveren.
Dit traject van 8 dagen stimuleert sociale en assertieve vaardigheden en stimuleert de ontwikkeling van optimistisch denken

Sociale en assertieve vaardigheden
Een gebrek aan zelfvertrouwen kan ook komen door mindere vaardigheden. Hetsociale vaardigheidstraject is dan ook de meest gegeven training in de wereld. Mensen zijn sociale wezens, sociale relaties aangaan en onderhouden is onmisbaar voor zelfvertrouwen.
Bij een gebrek aan zelfvertrouwen, schat je het oordeel van anderen meestal negatiever in, daardoor kan je sociale contacten vermijden of op een agressieve wijze met andere omgaan.
De hele sociale ontwikkeling is een proces dat een leven lang duurt. Daarom is dit traject is erop gericht om het contact te leggen zodat je positieve sociale contacten kunt opdoen, zodat je de rest van je leven je vaardigheden kan ontwikkelen.
Ook zitten er oefeningen in die helpen om op een gezonde wijze voor jezelf en je behoeften op te komen.

Optimisme en sterke kanten traject
We kijken naar optimisme als middel om zelfvertrouwen en veerkracht te versterken.
Een optimistische houding versterkt zelfvertrouwen. Dit traject is ontwikkeld op basis van onderzoek naar factoren waaraan mensen goede en slechte gebeurtenissen toeschrijven en welke verklaring ze daarvoor geven:
–          Pessimistische mensen schrijven negatieve gebeurtenissen vooral toe aan globale, stabiele en interne factoren (ik ben niet slim genoeg).
–          Optimistische mensen schrijven juist positieve gebeurtenissen toe aan deze factoren (ik ben nieuwsgierig en ik leer snel).
–Ook bleek dat pessimistische mensen positieve gebeurtenissen vooral toeschrijven aan specifieke, tijdelijke en externe factoren (vandaag had ik geluk, de vragen waren makkelijk)
–Terwijl optimistische mensen deze juist toeschrijven aan negatieve gebeurtenissen (vandaag lukt het even niet, omdat ik wat moe was).