In deze opleiding gaan we met verschillende unieke trainingsmethoden aan de gang om het zelfvertrouwen van de kinderen vergroten. Ook gaan we dieper in op onzekerheid en faalangst en hoe we dit tegengaan. Daarnaast gebruiken we ook oefeningen om de sociale en assertieve vaardigheden te versterken en een negatief zelfbeeld te verminderen.

Deze cursus bestaat uit 3 delen van 7 tot 10 weken per deel. Per dag is er een training van ongeveer 1,5 uur. De training is in kleine groepjes van twee leeftijdsklassen te volgen: 7, 8 & 9 jaar en 10, 11 & 12 jaar. De groepjes zijn met maximaal 6 kinderen.

Deze cursus bestaat uit:

 • Handige werkboeken ontwikkeld door een vakspecialist
 • Veel praktische oefeningen met paarden en pony’s
 • Veel praktische oefeningen die de kinderen zelf kunnen oefenen
 • Huiswerkopdrachten om thuis mee te oefenen zodat je als ouder/verzorger betrokken bent bij het leerproces

Waarom is deze training gecombineerd met paarden?

 • Er is geen goed of fout: paarden zijn helemaal zichzelf en zijn bezig met het hier en nu zonder verwachtingen of toetsen, er wordt dus niks van de kinderen verwacht.
 • Oefenen: paarden reageren gelijk als je aan het oefenen bent, zijn we bezig met grenzen aangeven? Een paard zal gelijk meer afstand houden als je steviger staat.
 • Leren kijken en doen: paarden praten niet, ze communiceren door te doen. Kinderen leren dus communiceren via een andere communicatie dan taal
 • Leren voelen: paarden doen bijna alles op gevoel in plaats van studeren en beredeneren. Hierdoor leren kinderen dat het oké is om te luisteren naar je gevoel om te kijken wat je wel of niet nodig hebt
 • Zacht en knuffelbaar: het aanraken, knuffelen en poetsen geeft rust waardoor je makkelijker nieuwe dingen leert.

‘De pessimist ziet moeilijkheden in iedere mogelijkheid. De optimist zit mogelijkheden in iedere moeilijkheid’ ~Winston Churchill

De drie delen van deze cursus:

Deel 1. Zelfvertrouwen en sterke kanten training

Deze training van 7 dagen stimuleert de ontwikkeling van zelfvertrouwen bij kinderen.

Soms kom je in je leven situaties tegen waardoor je je minder zelfverzekerd voelt. Hoe meer van dit soort ervaringen, hoe sneller je last kunt krijgen van een negatief zelfbeeld. Je zou dan weinig vertrouwen meer in jezelf hebben en vaker negatieve gedachten krijgen die ongelukkig kunnen maken.
Ouders willen graag dat kinderen gelukkig zijn. Het is onderzocht dat als je meer zelfvertrouwen hebt, je minder stress ervaart, je sneller herstelt na een tegenslag en je gemiddeld een hoger cijfer geeft aan het leven.
In deze training gaan we aan de gang met verschillende manieren om zelfvertrouwen te stimuleren, zoals: we kijken hoe je naar jezelf kijkt en waar je tevreden over bent, we praten over gevoelens en hoe je die kan herkennen (zweten/bonzend hart/gefronste wenkbrauwen/kriebels in je buik), we gaan negatieve gedachten herkennen, hoe een bepaalde gedachte invloed heeft op je gedrag en de gevolgen en we gaan die gedachten omzetten naar positieve gedachten.

 

Deel 2. Training voor sociale en assertieve vaardigheden & optimismetraining waarbij een negatief zelfbeeld verminderd

Deze training van 8 dagen stimuleert sociale en assertieve vaardigheden bij kinderen en stimuleert de ontwikkeling van optimistisch denken

Sociale en assertieve vaardigheden
Een gebrek aan zelfvertrouwen kan ook komen door mindere vaardigheden. De sociale vaardigheidstraining is dan ook de meest gegeven training in de wereld. Mensen zijn sociale wezens, sociale relaties aangaan en onderhouden is onmisbaar voor zelfvertrouwen. Bij een gebrek aan zelfvertrouwen, schat je het oordeel van anderen meestal negatiever in, daardoor kan je sociale contacten vermijden of op een agressieve wijze met andere omgaan. De hele sociale ontwikkeling is een proces dat een leven lang duurt. Daarom is deze training is erop gericht om het contact te leggen zodat je positieve sociale contacten kunt opdoen, zodat je de rest van je leven je vaardigheden kan ontwikkelen.
Ook zitten er oefeningen in 
die helpen om op een gezonde wijze voor jezelf en je behoeften op te komen.

Optimisme en sterke kanten training
We kijken naar optimisme als middel om zelfvertrouwen en veerkracht te versterken.
Een optimistische houding versterkt zelfvertrouwen. Deze training is ontwikkeld op basis van onderzoek naar factoren waaraan mensen goede en slechte gebeurtenissen toeschrijven en welke verklaring ze daarvoor geven:
          Pessimistische mensen schrijven negatieve gebeurtenissen vooral toe aan globale, stabiele en interne factoren (ik ben niet slim genoeg).
          Optimistische mensen schrijven juist positieve gebeurtenissen toe aan deze factoren (ik ben nieuwsgierig en ik leer snel).
Ook bleek dat pessimistische mensen positieve gebeurtenissen vooral toeschrijven aan specifieke, tijdelijke en externe factoren (vandaag had ik geluk, de vragen waren makkelijk)
Terwijl optimistische mensen deze juist toeschrijven aan negatieve gebeurtenissen (vandaag lukt het even niet, omdat ik wat moe was).

Deel 3. Faalangsttraining en het leren omgaan met niet-helpende gedachten

Deze training van 10 dagen helpt bij faalangst en het herkennen van negatieve gedachten die bij de eigenschappen van het kind horen.

Bij kinderen en jongeren die moeite hebben met zelfvertrouwen speelt vaak ook faalangst een rol. Als je weinig zelfvertrouwen hebt, ben je sowieso gevoeliger voor het ontwikkelen van faalangst. Faalangst komt veel voor: ongeveer 1 op de 10 kinderen heeft hier last van.
Er zijn 3 verschillende typen faalangst. Dit zijn:

 • Sociale faalangst: angst om door anderen te worden afgewezen/uitgelachen
 • Cognitieve faalangst: angst om te falen bij prestaties of om nieuwe informatie of een uitleg niet te begrijpen
 • Motorische faalangst: angst om te falen bij lichamelijke oefeningen of opdrachten

Bij faalangst komen vaak irrationele gedachten zoals: anderen mogen nooit zien dat ik een fout maak, ik moet het perfect doen, als ik een fout maak dan zal niemand het ooit vergeten.
We gaan in deze training aan de gang met het herkennen en voelen opkomen van de faalangst, het onderzoeken van de irrationele gedachten en deze omzetten en het omgaan met de spanningen.

Icarus training
In deze training gaan we kijken naar opdringende gedachten zoals ‘ik kan toch niks’ of ‘ik hoop dat ze niet naar me kijken’. We gaan deze gedachten als losse dingen zien, die we gaan herkennen en die we gaan ‘omdenken’. We gaan kijken waar deze probleemgedachten vandaan komen en hoe we het zouden vinden als iemand anders zo tegen je zou praten. Dan gaan we met deze gedachten in gesprek, verlegenheid heeft bijvoorbeeld een beschermende functie, maar dit hoeft niet zo ver door te slaan. We gaan de gedachten geruststellen en er mee om leren gaan.